ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดอาการเจ็บหัวหน่าว

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หลายๆคนมักจะเจอกับอาการคนท้องต่างๆกันไป รวมถึงการเสียดท้องน้อยหรือบริเวณชายโครง และในบางครั้งอาจมีอาการเจ็บหัวหน่าวร่วมด้วยหลายครั้งตลอดการตั้งครรภ์ ซึ่งอาการเจ็บดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายของคุณแม่มือใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถต่างๆของร่างกายอย่างรวดเร็ว

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดอาการเจ็บหัวหน่าว

การเจ็บหัวหน่าวนั้นเป็นอาการของคนท้องที่มักจะพบในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ สาเหตุการเจ็บหัวหน่าวนั้นเป็นเพราะทารกในครรภ์มีขนาดตัวที่โตหรือเป็นการตั้งครรภ์แฝด รวมถึงอาจจะเกิดอาการเจ็บเวลาที่ทารกในครรภ์ดิ้นแรงๆได้ด้วย นอกจากนั้นอาจเกิดขึ้นได้หากเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป เพราะผนังหน้าท้องจะไม่กระชับ ทำให้ครรภ์หย่อนลงมากดทับบริเวณหัวหน่าวจนรู้สึกเจ็บได้เช่นกัน นอกจากนั้นการก้าวขึ้นหรือลงบันไดก็อาจจะทำให้ครรภ์กดทับจนทำให้เกิดการเจ็บปวดได้อีกด้วย

หากเกิดอาการเจ็บขึ้นมา ก็ขอให้คุณแม่หยุดการทำงานหรือการเคลื่อนไหวต่างๆในขณะนั้น แล้วควรมานั่งหรือนอนพักให้อาการเจ็บทุเลาลง ส่วนวิธีป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อลดอาการเจ็บหัวหน่าวก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ลดการเคลื่อนไหวเร็วๆควรเคลื่อนไหวช้าๆนุ่มนวล หลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดหรือก้าวเท้าสูงๆ หากมีการใช้ผ้าพยุงครรภ์ก็จะช่วยลดอาการได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว เช่น การลุกขึ้นนั่งจากการนอน อาจจะทำให้เกิดการเจ็บได้ วิธีที่ดีคือควรลุกขึ้นด้วยการเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นตะแคงข้างก่อน แล้วค่อยใช้มือยันพื้นดันตัวขึ้นมา เป็นต้น