ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดอาการเจ็บหัวหน่าว

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หลายๆคนมักจะเจอกับอาการคนท้องต่างๆกันไป รวมถึงการเสียดท้องน้อยหรือบริเวณชายโครง และในบางครั้งอาจมีอาการเจ็บหัวหน่าวร่วมด้วยหลายครั้งตลอดการตั้งครรภ์ ซึ่งอาการเจ็บดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายของคุณแม่มือใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถต่างๆของร่างกายอย่างรวดเร็ว